Ozeki Message Server 6
Siemens MC35 Siemens MC35 | Wavecom Fastrack HU Wavecom Fastrack HU

Aj�nlott hardver

Ezen az oldalon bemutatunk n�h�ny GSM eszk�zt, amelyet kipr�b�ltunk �s SMS-ez�shez aj�nlunk. A linkek seg�ts�g�vel tov�bbl�phet az egyes term�keket r�szletesen ismertet� oldalakra.

Az Ozeki SMS szoftverek seg�ts�g�vel a felhaszn�l�k sz�m�t�g�ppel k�ldhetnek SMS-eket mobilk�sz�l�kekre, ill. fogadhatnak �zeneteket mobilk�sz�l�kekr�l. Ez k�tf�lek�ppen t�rt�nhet: az SMS k�zponthoz val� k�zvetlen kapcsol�d�ssal az Interneten kereszt�l, ill. a sz�m�t�g�phez adatk�bellel csatlakoztatott GSM eszk�z seg�ts�g�vel.

Ahhoz, hogy az SMS k�zponthoz a GSM h�l�zaton kereszt�l t�rt�n� kapcsol�d�ssal k�ldj�nk vagy fogadjunk �zeneteket az Ozeki szoftverek seg�ts�g�vel, erre alkalmas GSM eszk�zre (telefon, modem) van sz�ks�g. Sokf�le k�sz�l�k alkalmas erre a c�lra. A megfelel� k�sz�l�kek nagy r�sze szerepel a T�mogatott telefonok �s GSM eszk�z�k c. (angol nyelv�) oldalon.

Ha fontos a nagy teljes�tm�ny, a megb�zhat�s�g �s a folyamatos m�k�d�s, aj�nlatos ipari GSM eszk�zt haszn�lni az SMS-ez�shez. Az al�bbiakban r�viden bemutatunk n�h�ny �ltalunk tesztelt �s aj�nlott GSM k�sz�l�ket. Az egyes term�keket r�szletesen bemutat� oldalak megnyit�s�hoz kattintson a term�k nev�re vagy k�p�re. Az itt l�that� Wavecom Fastrack M1306B �s Maestro 100 eszk�z�ket t�l�nk is beszerezheti. C�m�nk: Budapest 1132, Victor Hugo u. 18-22. Telefon: 371 0150.

Wavecom Fastrack

A Wavecom modemek gyorsak �s megb�zhat�ak. Az egyik �ltalunk tesztelt �s aj�nlott k�sz�l�k a Wavecom Fastrack M1306B GSM modem. Az eszk�z az egyik legkorszer�bb technol�gi�t testes�ti meg a g�pek k�z�tti GSM/GPRS kommunik�ci�ban.

Wavecom Fastrack M1306B

�ra: 70 000 forint + �FA

Tov�bbi inform�ci�k...

Maestro 100

A Maestro 100 tulajdons�gai nagyr�szt megegyeznek a Maestro 20 jellemz�ivel. Az egyik fontos k�l�nbs�g, hogy a Maestro 100-nak nagyobb a maxim�lis adat�tviteli sebess�ge (115200 bps), ami gyorsabb MMS �tvitelt tesz lehet�v�.

Maestro 100

�ra: 70 000 forint + �FA

Tov�bbi inform�ci�k...

Siemens MC35i Terminal

A Siemens MC35i Terminal is azon megb�zhat� GSM eszk�z�k k�z� tartozik, amelyeket SMS-ez�shez aj�nlunk. Szabv�nyos �s kiterjesztett AT parancsk�szlettel vez�relhet�. Gyakran haszn�lj�k t�bbek k�z�tt j�rm�k�vet�sre �s t�voli adatnapl�z�sra.

Siemens MC35i Terminal

�ra: 60 000 forint + �FATov�bbi inform�ci�k
Copyright © 2000- - Ozeki Ltd | info@ozeki.hu
Home > Products > SMS > Message Server 6 > How to buy > Hardware > Hardware HU
Legal | Privacy | Terms of use | 764
18.205.109.152 | 87.229.102.173 | Login